IPUL >> Research_lv         
 Research_lv

PĒTĪJUMI


LU fonda administrēts SIA "Mikrotīkls" ziedojums nodrošina pieeju modernai fizikālo simulāciju videi


2010. gadā Latvijas Zinātņu padomes finansētais projekts:

Vadītāji
Projekta nosaukums

Gailītis A.,

Latvijas Universitātes Fizikas institūta Apvienotais projekts magnetohidrodinamikā un siltumfizikā.
Blūms E.,
Grants I.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti:


CITI PROJEKTI


ESA Contract No. 4000114451/15/NL/NDe with the Institute of Physics of University of Latvia (IPUL)
Evaluation and development of linear electricity converters with hydraulic or acoustic coupling

  • Progress report

Projekta nosaukums: "Elektromagnētisko sūkņu aprēķināšanas un optimizēšanas metodikas izstrādāšana industriāliem pielietojumiem"

Projekta nosaukums: „Zinātniskās grupas izveide unificētas satelītu lāzera tālmēra konstrukcijas izstrādei”