LU Fizikas institūta iepirkumi 2024.gadā

Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR Izsludināšanas/ *Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Iepirkuma procedūras uzvarētājs Lēmuma pieņemš./ *Līguma noslēgš. datums Līguma termiņš Līgumcena, bez PVN, EUR
2023. gads | Tekos'ais gads

Kontaktpersona: direktora palīdze Maija Broka, tālr.7944700, fakss: 7901214, e-pasts: mbroka@sal.lv