IPUL >> ERAF_U2         


 

 

 


Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai


Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Projekta identifikācijas Nr. 2DP/262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176

Fonda nosaukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Atbildīgā iestāde

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija
Sadarbības iestāde
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta nosaukums
Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai
Projekta identifikācijas Nr.
2DP/262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176
Līguma/vienošanās Nr.
Nr.2010/0262/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176
Līguma/vienošanās noslēgšanas datums
2010.gada 25.novembrī
Finansējuma saņēmējs
Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Fizikas institūts”
Reģistrācijas Nr.
LV90002112199
Juridiskā adrese
Miera 32, Rīgas reģions, Salaspils novads, Latvija, LV-2169


Projekta vispārīgais mērķis - veidot pamatu mūsu zinātnes aktīvai līdzdalībai augstajās tehnoloģijās, saistītās ar kodolsintēzes neitronu avotu izstrādi un ekspluatāciju.
Projekta specifiskais mērķis - būtiski uzlabot tehnoloģiju, lai plazmas attīrīšanas iekārtai (divertoram) varētu uzticēt ekoloģiski svarīgu papildus funkciju, ūdeņraža izotopu (tritija) absorbciju un evakuāciju. Projekts un pētījums atbilst materiālzinātnes un enerģētikas nozarēm.

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr.752 3.1. apakšpunktu projekts atbilst šādiem kritērijiem:
1) Projektu īsteno zinātniskā institūcija, kas veic zinātnisko darbību un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;
2) Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti tiek investēta pamatdarbībā;
3) Komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem;
4) Projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība.

Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Rūpnieciskā pētījuma aktivitātes:
1.1.1. Ūdeņraža izotopu detektēšana šķidrā litijā kā divertora aizsargmateriālā;
1.1.2. Mijiedarbības procesu izpēte uz litija un nerūsējoša tērauda SS316L kontaktvirsmas atkarības no tehnoloģiskiem parametriem;
1.1.3. Optimālo parametru noteikšana litija plūsmai uz slīpas profilētas virsmas gravitācijas spēka ietekmē ārpus magnētiskā lauka.
1.1.4. MHD procesu izpēte plūstošā plānā litija slānī un priekšlikumu izstrāde magnētiskā lauka iedarbes korekcijai.
1.2. Eksperimentālā izstrāde:
1.2.1. Ar šķidru litiju aizsargātas divertora virsmas modeļa izveide.;
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta īstenošanas vieta – „Latvijas Universitātes Fizikas institūts”, Miera iela 32, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.
Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 481154 lati.