IPUL >> applied_mhd_lab_lv         
 MHD Tech Lab

LIETIŠĶĀS MHD LABORATORIJA

tel: +371-7944653


Vārds, Uzvārds Strādā no Amats Zin. Grāds E-mail
Šiško Andrejs 1969.g. vad.petn.- lab.vad. Dr.phys. (1979.g.) shishko_at_sal.lv
Valdmanis Jānis 1964.g. vad.pētn. Dr.phys. (1970.g.)
Kļaviņš Jānis 1956.g. vad.pētn. Dr.phys. (1967.g.)
Pozņaks Alfreds 1996.g. pētnieks Dr.phys. (1983.g.)
Krisjko Staņislavs 1996.g. pētnieks Dr.phys. (1986.g.)
Križbergs Rihards 1961.g. vad.pētn. Dr.phys. (1983.g.)
Valdmane Rita 1960.g. asistente

Cipijs Aleksandrs 1997.g. el.inžen.

Kļaviņa Ilga 2006.g. asistente

Ķizāne Gunta 2006.g. pētniece Dr.chem.