IPUL >> publishing_lv         
 manyd

IZDEVĒJDARBĪBAŽurnāls "Magnetohydrodynamics" (bijušais "Магнитная Гидродинамика") iznāk LU Fizikas institūtā kopš 1965. gada katru gada ceturksni.

Galvenās tēmas par kurām diskutē žurnālā:

 • magnetohidrodinamika,
 • nesaspiežamas vides lietišķās problēmas (ieskaitot magnētiskus šķidrumus),
 • fundamentālās un MHD kanālu, strūklu, elektriski inducētās virpuļ- un citas plūsmas,
 • MHD turbulence un plūsmu stabilitāte,
 • magnētisko lauku pašinducēšana,
 • magnētisko šķidrumu divu- un daudzkomponešu vides fizika,
 • magnētiskā hidrodinamika,
 • termodinamika,
 • hidrodinamika,
 • elektrodinamika,
 • Jauno elektromagnētisko sūkņu, plūsmu mērītāju, dzinēju un tml. ierīču izstrāde,
 • MHD procesu un likumsakarību tehnoloģiskie pielietojumi metalurģijā (ieskaitot tērauda),
 • nemagnētisko materiālu metalurģija,
 • alumīnija elektrolīzes procesi,
 • pusvadītāju kristālu audzēšanu magnētiskos laukos,
 • dažādu procesu un ierīču (ar magnētiskiem šķidrumiem) izpēte.
Žurnālā ir trīs galvenās sekcijas:

1. Fundamentālās un teorētiskās problēmas,
2. Lietišķās problēmas,
3. Pārskati.
Pastāv arī sekcija īsiem paziņojumiem - informatīva rakstura materiāliem, kā arī kritikai un bibliogrāfijai.

Žurnālam ir atpazīstamība visā pasaulē. No 2001. gada tas iznāk tikai angļu valodā.

   

Sīkākai informācijai jādodas uz žurnāla mājaslapu.