IPUL >> Personnel_lv         
 Management

ZINĀTNISKĀ PADOME

Padomes priekšsēdētājs: Dr.Phys. Agris Gailītis

ADMINISTRĀCIJA

tel: +(371)67944700   fax. +(371)67901214

Direktors: Leonids Buligins, Dr. Phys.
Direktora vietnieks zinatnes darba: Imants Kaldre, Dr. Phys.
Tehniska departamenta vaditajs: Kalvis Kravalis. Dr. Phys.
Izpilddirektors: Gints Rieksts
Zinatniskas padomes priekssedetajs: Agris Gailitis, Dr. Phys. Agris Gailitis, Dr. Phys.

GRĀMATVEDĪBA

Grāmatvede: Lilija Kaļčenko
Grāmatvede: Ludmila Komarova