IPUL >> Laboratories_lv         


LABORATORIJAS

1. Fizikālās Hidromehānikas Laboratorija, vadītājs Ernests Platacis, Dr. phys.
2. Siltuma un Masas Pārneses Laboratorija, vadītājs Elmārs Blūms, Dr. habil. phys.
        2.1 Pētnieku grupa "Magnētiskie Šķidrumi"
        2.2 Pētnieku grupa "Degšanas Procesu Pētījumi un Vadība"
3. MHD Tehnoloģijas Laboratorija, vadītājs Andris Bojarevičs.
4. Teorētiskās Fizikas Laboratorija, vadītājs Agris Gailitis, Dr. phys.

Citas struktūrvienības:

         - administrācija un grāmatvedība,
         - Žurnāla "Magnetohydrodynamics" redkolēģija.